ข่าวโรคระบาด

7 กรกฎาคม 2559 DLD FMD VACCINE IS OK? คำถามที่รอคำตอบ เพื่ออนาคตที่ดี
26 มกราคม 2559 บุกค้น 3 บริษัทดัง ลอบนำเข้า “เนื้อกระบือ-เครื่องใน” 210ตัน ส่งห้างต่างจังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ
26 มกราคม 2559 สงครามเชื้อดื้อยา จุดประกาย “หมูเสรี”
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ.2558
13 สิงหาคม 2558 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. 2558
19 สิงหาคม 2558 สถานการณ์โรคในภูมิภาคต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2558
5 สิงหาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกําหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย
3 กรกฎาคม 2558 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แนะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน เน้นดูแลใกล้ชิด-จัดการฟาร์มดี
29 มิถุนายน 2558  เชียงราย - การระบาดของ PRRS หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ได้รับการายงานว่ามีการระบาดที่ฟาร์มสุกรในจังหวัดเชียงราย โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กำลังดำเนินการสกัดการแพร่ระบาด
26 มิถุนายน 2558  อาฟริกา - OIE ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์พื้นที่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยให้อาฟริกา เน้นกระบวนการผลิตการแปรรูป และผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการมุ่งไปที่เป็นพื้นที่มีโรคปากเท้าเปื่อยระบาด

Visitors: 370,294