AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2024 OPENING

Grand Opening อะกริเทคนิก้า เอเชีย และ ฮอร์ติ เอเชีย : เวทีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 22-24 พฤษภาคม 2567 ไบเทค กรุงเทพมหานคร

23 พฤษภาคม 2567 BITEC กรุงเทพมหานคร - ในพิธีเปิดงาน อะกริเทคนิก้า เอชีย และฮอร์ติ เอเชีย ประจำปี 2567 (AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2024) ขัดขึ้นโดย สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (DLG - The GermanAgicultural Society) และ บริษัท วีเย็นยูเอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNU Asia Pacific Co. Ltd.) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วม ถือเป็นเวทีเพื่อการเรียกร้ยงอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมการเกษตรและทั่วโลก ภาวะโลกร้อน มลพิษจากการเผาไม้ในที่โล่ง และการขาดแคลนอาหารไม่ไช่ภัยคุกคามที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน

ศูนย์รวมแห่งแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับงาน อะกริเทคนิกัา เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร รวมถึง เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ งานนี้ไม่ได้มีเพียงเวทีเพื่อการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัย หรือ เวทีสำหรับการเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ผลิตเพื่อการเกษตรจากทั่วโลกกับประกอบการภาคเกษตรในเอเชียเท่านั้น แต่ยังเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลักดันการปฏิบัติที่ยั่งยืนและการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม เพราะการแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องการความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพลเมืองทั่วโลกในการร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดี ที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

พบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในงาน อะกริเทคนิกัา เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย

ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2024 ณ แฮลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 ถึง 18:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่บริเวณหน้างาน

  • เทศโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุด

สามารถพบกับการเปิดตัวเทคในโลยีและนวัตกรรมล่าสุดจากผู้แสดงสินค้ามากกว่า 320 ราย รวมถึงการเกษตรและพืชสวนชั้นนำของโลก เซ่น แบรนด์ เนด้าฟิม (Netafim), คลาสมาน-เดลมันน์ (Klasmann-Deilmann), ดูมเมน ออ-เร้นซ์ (Dummen Orange), จอน เดียร์ (John Deere), มาฮินทรา แอนด์ มาฮินทรา

(Mahindra & Mahindra), แอ๊คโค่ (AGCO), ซีเอ็นเอช - นิว ฮอลเลนด์ (CNH - New Holland) และคลาส(CLAAS) โดยบริษัทเหล่านี้จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการเกษตร

 

  • การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

เป็นความร่วมมือระหว่างคณะผู้จัดงานฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรระดับโลกให้กับเกษตรกรไทยกว่า 1,000 คน ผ่านการนำชมงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีค่า รวมถึงแนวทางการปฏิบัติโดยการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้

เพื่อปรับปรุงเทคนิคการทำฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น

ในขณะที่ภาคการเกษตรทั่วไลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น การขาดแคลนอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม AGRIITECHNICA ASIA & Horti ASIA 2024 ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถเปลี่ยนแปลงซึ่งปูทางสู่การเกษตรอัจริยะและยั่งยืนมากขึ้น

ตัวอย่างบูธที่น่าสนใจในงาน สำหรับปีนี้

คลาส-CLAAS QUADRANT 4200 EVOLUTION (บูชเลขที่ L24)

ค้นพบวิธีการที่ CLAAS QUADRANT 4200 EVOLUTION กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการลดการปล่อย PM 2.5 และเพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์ม เครื่องจักรเก็บหญ้าล้ำสมัย ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตร

เจียไต๋ - XAG P100 (บูธเลขที่ J32)

สัมผัสกับ XAG P100 ของเจียไต๋ โดรนที่ทันสมัยสำหรับการเกษตรแบบแม่นยำ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืชเป็นไปอย่างตรงจุด ลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมและลดผลกระทบทางนิเวศน์ของการทำฟาร์ม ส่งผลให้ระบบการผลิตอาหารยั่งยืนมากขึ้น

ซีเอ็นเอช - นิวฮอล์แลนด์ - CNH- New Holland - TT3.50 (บูธเลขที่ F30)

เน้นย้ำถึงรถเทรกเตอร์ TT3.50 ของ New Holland เครื่องจักรที่ทนทานนี้เสนอทางออกที่ปรับเแต่งมาเพื่อฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง มุ่งมั่นที่ประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม ช่วยลดการบีบอัดของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรในการเปลี่ยนไปสู่การทำฟาร์มที่ยั่งยืนมากขึ้น

จอห์น เคียร์ - John Deere - รุ่น 5050E และ 6095B (บูธเลขที่ A32)

รถแทรกเตอร์วุ่น 5050E และ 6095B ของ John Deere รวมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเชื้อเพลิงในขณะเดียวกันเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รุ่นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัญหาทั่วโลก เช่น การขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ

มาฮินทรา แอนด์ มาฮินทรา - Mahindra & Mahindra - ชุด OJA ทั้งหมดที่ปรับแต่งสำหรับเกษตรกรไทย(บูธเลขที่ CD24)

สำรวจชุด OJA ของ Mahindra & Mahindra ที่ปรับแต่งมาเฉพาะสำหรับสภาพการเกษตรในประเทศไทยและเอเชีย รถแทรกเตอร์หล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Mahindra ในการให้เทคโนโลยีแก่เกษตรกรท้องถิ่นที่ไม่เพีองแต่เพิ่มผลผลิตแต่ยังเน้นการปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ออล์เคล - Orkel -Compactor MC850 Flex (บูธเลขที่ G20)

เครื่องอัดขยะ Orkel MC850 Flex นำเสนอโซลูชั่นที่ก้าวหน้าสำหรับการจัดการและการอัดขยะชีวมวล เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญในการลดของเสียและปรับปรุงความยั่งยืนของการใช้ชีวมวลในภาคการเกษตร มีส่วนช่วยในการสร้างระบบการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Visitors: 406,704