Application One Platform

เริ่มแล้วสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติผ่าน Application : “One Platform”

24 มกราคม 2567 - สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดโครงการแรกของ Big Data ให้สมาชิกใหม่สมัครเข้า Application: One Platform

หลังจากโครงการ Big Data ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์หรือ Pig Board เมื่อ 20 กันยายน 2566 ซึ่งจะเป็นการจัดระเบียบการเลี้ยงสุกร ประมวลประชากรสุกรทั้งประเทศ  และการพยากรณ์ผลผลิตที่จะมีความแม่นยำ  ให้อยู่ในระบบดิจิตอลทั้งหมด บน Smartphone ของสมาชิก

โดยสุดท้ายแล้วการดูแลฟาร์มของสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมไปถึงการค้าสุกรหน้าฟาร์ม จะอยู่ในระบบของ Application ทั้งหมดบนมือถือ

ในขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกำลังผลักดันพระราชบัญญัติสุกรและเนื้อสุกร ที่จะเป็นกฎหมายในการดูแลอุตสาหกรรมสุกรให้มีกรอบ ในการจัดการดูแลผู้เลี้ยงทั้งระบบ โครงสร้างราคาที่กำหนดให้ระบบมีการปฏิบัติตามโดยเป็นกฎหมาย  ที่สร้างความยุติธรรมตั้งแต่ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรผู้ประกอบการค้าสุกรหน้าฟาร์ม  โรงเชือด ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายปลีกเนื้อสุกร ตลอดจนมีราคาจำหน่ายปลีกที่เหมาะสม และมีผลผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฟาร์มสุกรที่เป็นภาคบังคับในปัจจุบัน

ผู้เลี้ยงสุกรสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ Application One Platform  ซึ่งหลังจากพัฒนาระบบจนสามารถใช้ได้ทั้งเต็มรูปแบบ จะเปลี่ยนชื่อเป็น "Thai Pig Farm"โดยค่าสมาชิกประกอบด้วย

  •      ตลอดชีพ 1,150 บาท
  •      รายปี 350 บาท

โดยสิทธิประโยชน์ คือ

  1.       ใช้ Application ที่สามารถติดตาม การประมวลผลประชากร การพยากรณ์ทั้งประเทศ แยกรายภูมิภาค จังหวัด ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงการค้าสุกรหน้าฟาร์มผ่าน Smartphone ดู Demand Supply สุกรและเนื้อสุกรได้ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ
  2.       รับข่าวสารรายไตรมาสจากวารสารสุกร ส่งฟรีถึงฟาร์ม สำนักงาน ที่อยู่ที่แจ้ง ปีละ 4 ฉบับ
  3.       เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลติดมือกลับบ้านทุกปี 
  4.       รับข่าวสารรายวัน ร่วมสัมมนาต่างๆ ผ่าน Smartphone จากทั้งสมาคมฯ และแหล่งอื่นๆ สมาคมกลุ่มปศุสัตว์ต่าง บริษัทต่างๆ ที่จัดขึ้นระหว่างปี ที่จะดึงเข้ามาให้สมาชิกได้รับความรู้ตลอดทั้งปี ผ่าน App : OnePlatform  

การเข้า Application สามารถเข้าไปผ่าน QR code และกรอกข้อมูลการสมัครได้ทันที โดยผู้สมัครตลอดชีพทุกท่านจะได้รับเสื้อโปโลสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มูลค่า 390 บาท ที่จะจัดส่งถึงทุกท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดขนาดเพื่อการจัดส่งถึงสมาชิกทุกท่านหลังการเป็นสมาชิกต่อไป

Visitors: 401,266