161 Illegal Pork Containers

คณะทำงานสมาคมหมู รอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกร จาก 161 ตู้ภายในสัปดาห์นี้

12 มิถุนายน 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ - หลังการประชุมร่วมคณะทำงาน 4 ฝ่ายที่กรมศุลกากรเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หลายเรื่องได้ดำเนินการตามคำขอของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติไปแล้ว ล่าสุดสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีมีหนังสือเวียนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำขอของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คือ เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกร จาก 161 ตู้ที่กรมศุลกากรส่งคดีต่อไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

          ล่าสุดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมีใจความว่า ตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีหนังสือคำร้องขอความอนุเคราะห์ขอทราบข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าซึ่งเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต   ตามตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้นสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือร้องขอดังกล่าวเพื่อพิจารณาโดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง

          โดยไฮไลท์สำหรับสัปดาห์นี้จะอยู่ที่การเปิดเผยรายชื่อผู้กระทำความผิดจากตู้ตกค้างจำนวน 161 ตู้ ที่กรมศุลกากรส่งคดีต่อไปยังกองกำกับการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งให้อยู่ภายใต้การทำคดีของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. ซึ่งสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำขอดังกล่าว

          กรณีถ้ามีการเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวจะเป็นครั้งแรกที่สาธารณชน  จะได้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้กระทำความผิดในการนำเข้าซึ่งจะทำให้สาวถึงกลุ่มผู้กระทำความผิดต่อเนื่อง เพื่อหยุดยั้งกระบวนการนำเข้าเนื้อสุกรลักลอบที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสุกรไทยอย่างหนักในขณะนี้ ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างเด็ดขาด

          กรณีเรื่องอื่นๆ ที่คณะทำงานได้ประสานงานและลุ่ล่วงไปแล้ว ได้แก่การขอให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าสุกรทั้ง 495 ราย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรในลักษณะเปิดตรวจผ่านช่อง RED LINE เท่านั้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งรายชื่อให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ส่วนการนำเข้าในส่วนของสินค้าสุกรอื่นๆ กับกลุ่มที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย ไส้หมูหมักเกลือในกลุ่มของอุตสาหกรรมไส้กรอกอีสาน หนังหมูในกลุ่มอุตสาหกรรมทำแคบหมู และเครื่องในสุกรที่สามารถรับประทานได้ในส่วนที่ไม่เพียงพอจากการผลิตภายใน เพื่อไม่ให้มีการสอดแทรกสินค้าเนื้อสุกรเข้ามาในกลุ่มสินค้าที่ได้รับอนุญาต ช่วงนี้ให้เข้มงวดในการขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น ตามข้อเสนอของอธิบดีกรมศุลกากร

          ตามรายงานรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 23/2566) ล่าสุดวันพระที่ 11 มิถุนายน 2566 ทุกพื้นที่ยังทรงราคา ผลจากการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องกับสินค้าเนื้อสุกรลักลอบที่ยังคงตกค้างตามห้องเย็น  ส่งผลให้มีการเร่งระบายเนื้อสุกรกลุ่มนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งขายตรงสู่ร้านอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นหลัก และตลาดนัด บางแห่งพบเนื้อสุกรผิดกฎหมายเก็บเสียหายจนไม่สามารถบริโภคได้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแนะนำให้ผู้บริโภคหาซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

ภาคตะวันตก 76
ภาคตะวันออก 78-80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 81

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 5 และ 12 มิถุนายน 2566 ทรงตัวที่ 1,800 บาท บวก/ลบ 76

 

Visitors: 401,256