SAT ask DLD submit illegal pork case to CIB

ยื่นแล้ว : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรขอกรมปศุสัตว์ ให้ส่งคดีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุกรลักลอบ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ให้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) เพื่อขยายผลขบวนการ

4 มกราคม 2567 กรมชลประทาน – นายกสมาคมหมูยื่นหนังสือถึงมืออธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ส่งคดีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุกรลักลอบ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ให้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขยายผลขบวนการหมูเถื่อน

                     นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปราม ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินคดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทสุกร เนื้อสุกร หรือชิ้นส่วนสุกร ที่ผิดกฎหมาย (คณะกรรมการร่วมฯ)ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ยื่นหนังสือตรงถึงมือ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันเดียวกับการประชุมห่วงโซ่สุกรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

                    จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร(คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ) ในประเด็นการเร่งรัดดำเนินคดี กับ ผู้นำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมาย โดยที่ประชุมอ้างถึงจากการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกร ที่มีความคืบหน้าจากการขยายผลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ประชุมขอให้กรมปศุสัตว์ไม่จบคดีที่กรมฯ เพียงการปรับและยึดสินค้าผิดกฎหมาย หรือ ของกลางไว้  เช่นเดียวกับกรมศุลกากร โดยขอให้กระทำเช่นเดียวกับกรมศุลกากร คือ ส่งคดีไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  โดยขอให้รวมคดีที่จบไปแล้วตั้งแต่ ปี 2654 จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถแยกผู้กระทำผิดที่รับโทษไปแล้ว ไว้เป็นพยานได้ เพื่อขยายผล โดยอนุกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ทำหนังสือดังกล่าวส่งถึงกรมปศุสัตว์โดยตรงในวันนี้ด้วย

                      ข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานขยายวงได้กว้างขึ้น ตามกำลังที่มีจำกัด โดยการส่งคดีดังกล่าวจะทำให้มีการขยายผลสู่ผู้ฝากสินค้าและผู้นำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และผู้ที่มีส่วนกับเส้นทางเงินที่เกี่ยวโยงกับการกระทำความผิด จะทำให้การปราบปรามกระบวนการหมูเถื่อนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศมีการส่งคดีต่อที่สอดรับกัน และได้ผลเร็วขึ้น

                     สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ทำรายละเอียดประเด็นนี้ให้แก่กรมปศุสัตว์ เนื่องจากผลคดีจากตู้สุกรตกค้าง 161 ตู้ DSI ประเมินการนำเข้าจาก 10 บริษัทดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564 มีเพียง 2,385 ตู้เท่านั้น จากการประเมินทั้งหมด 10,000 ตู้ คิดเป็น 24% การส่งคดีดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลถึงกลุ่มที่ยังไม่มีการเข้าถึงเพิ่มเติมอีก 76% และเพื่อให้สอดคล้องเป็นการรับลูกการทำงานของปฏิบัติการพิเศษ "พญานาคราช"  ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 27 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูหมู ครั้งที่ 2 พณ.รับเป็นตัวกลางเรียกห่วงโซ่สุกรและเนื้อสุกรหารือ ให้ปศุสัตว์ส่งคดีสอบสวนกลาง(CIB)

9 พฤศจิกายน 2566 สมาคมหมูจี้ตรงนายกเศรษฐา สั่งกรมการค้าภายในเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมผลกระทบการใช้อำนาจ กกร.แก้วิกฤตหมูด่วน แม้ราคาขยับแต่ยังไม่ถึงต้นทุน

Visitors: 406,667