กิจกรรมสมาคมฯ

7 มิถุนายน 2559 นายกหมูพร้อมเครือข่ายร่วมประชุมกรมปศุสัตว์เน้นชี้แจงแคนาดาว่าการผลิตสุกรไทยมีเพียงพอ
4 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์แนะผู้เลี้ยงชาวหมูไทยแหกปากให้ดังเรื่อง Trans-Pacific Partnership ส่วนสายหมู Hardcore เตรียมร้องศาลปกครอง
3 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายก
5 เมษายน 2559 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นักศึกษาหลายสถาบันการศึกษาให้ความสนใจการคัดค้าน Trans-Pacific Partnership ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
16 กุมภาพันธ์ ภาคปศุสัตว์จี้พาณิชย์ให้ทุกภาคส่วนแจงตัวเลขได้เสียและการกีดกันในอดีต ก่อนประเทศตกหลุม TPP ที่มีตลาดใหญ่สหรัฐล่อใจ
21 มกราคม 2559 บุรีรัมย์ - นายกหมูตอกย้ำ TPP มหันตภัยปศุสัตว์และเกษตรอาหารสัตว์ไทยทั้งระบบ
15 มกราคม 2559 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ TPP ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก เกษตรใกล้ถอดใจ แต่ผู้เลี้ยงสุกรไทยขอถวายชีวิตสู้
12 มกราคม 2559 เปิด Roadmap สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติหลัง AEC เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสุกรไทย
4 ธันวาคม 2558 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยื่นหนังสือนายกฯ ขอคัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP
7 กันยายน 2558 เชียงแสน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติลงพื้นที่ด่านเชียงแสน ร่วมแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การค้าชายแดนคล่องตัว

27 มกราคม 2558 โพธาราม ราชบุรี - สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศจับมือสหกรณ์หมูโพธารามร่วมไหว้หัวหมู 558 หัว หวังกระตุ้นการบริโภคในงาน วันกินหมูโพธาราม” อย่างยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 396,579