สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายก

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายก

วันอังคาร ที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

กำหนดาร

๑๐.๐๐ น.     ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง

                   ชมนิทรรศการจากบริษัทเวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์

          และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒๐ น.      กล่าวต้อนรับ โดย...คุณสุรชัย สุทธิธรรม

                   นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

๑๐.๓๐ น.      ทอล์คโชว์พิเศษ อาจารย์จตุพล ชมพูนิช

                   “Smart Work Smart Life”  

๑๒.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน/ชมนิทรรศการฯ

๑๓.๓๐ น.      บรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

                   เรื่อง “AEC RCEP TPP บนความเสี่ยงของภาคปศุสัตว์ไทยจะรุ่งโรจน์ หรือล่มสลาย”

๑๕.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายกสมาคม

                        จับฉลากมอบของรางวัลสมาชิก

 

-- วงดนตรี Duo Band สร้างความบันเทิงในงาน --

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม

Visitors: 396,563