Live Pig Price 14102023

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 41/2566)
วันพระที่ 14 ตุลาคม 2566

โดยรวมตลาดยังคงยืนแข็งในหลายพื้นที่ แต่ละฟาร์มยังคงต้องแก้ปัญหาขอผ่อนผันสินเชื่อทางการค้ากับ Supplier โดยธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกลุ่มการเลี้ยงสุกรขึ้นตามความเสี่ยงของลูกหนี้ (Risk-Based Pricing: RBP) กับฟาร์มทุกขนาด

ผู้เลี้ยงสุกรทุกขนาดหวังพึ่งมติพิกบอร์ด กับ แนวทางแก้ปัญหาจำหน่ายสุกรหน้าฟาร์มกับโครงสร้างต้นทุน ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีมติเห็นชอบตั้งแต่ 20 กันยายน 2566 แต่การประชุมกำหนดแนวทางเริ่มบังคับใช้กลับไม่คืบ ล่าสุดผู้เลี้ยงรายย่อยเร่งรัดตรง รมช.ไชยา พรหมา ที่สุพรรณบุรี เมื่อ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รับจะช่วยเร่งรัดคณะทำงานให้

ภาคตะวันตก 54-56
ภาคตะวันออก 60-62
ภาคอีสาน 58-60
ภาคเหนือ 60-62
ภาคใต้ 66

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566: 1,100 บาท บวก/ลบ 56 บาท

Visitors: 385,683