Live Pig Price 17012022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2565)
วันพระที่ 17 มกราคม 2565

ผู้เลี้ยงตรึงราคาหน้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระผู้บริโภค  โดยราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชิ้นส่วนสะโพก หัวไหล่ ในห้างค้าปลีกราคา 175-185 บาทต่อกิโลกรัม โครงการพาณิชย์ลดราคาที่ 150 บาทต่อกิโลกรัมมีแพร่หลายมากขึ้น

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

 

Visitors: 385,667