ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 35/2564) วันพระที่ 23 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 35/2564)
วันพระที่ 23 สิงหาคม 2564


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่

- 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ

- 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

 

หมดเทศกาลสาร์ทจีน ราคาซื้อขายสุกรหลายพื้นที่อ่อนตัวลง  โดยสถานการณ์การล็อคดาวน์ทั่วไทยยังครอบคลุมหลายพื้นที่ เป็นปัจจัยลบต่อเนื่อง

ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ COVID-19 เริ่มทรงตัวและทยอยต่ำลง จำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยในการคลายล็อคดาวน์ ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจที่จะเริ่มกลับมามากขึ้น จะเป็นปัจจัยบวกใหม่ที่คาดว่าจะได้เห็นเร็วๆ นี้

 

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 71-73
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้ 69

 

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564: 1,800+/-64 บาท/กก.

Visitors: 385,693