ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 30/2564) วันพระที่ 24 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 30/2564)

วันพระที่ 24 กรกฎาคม 2564

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่

- 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ

- 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

 

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่วันพระนี้ ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป  มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 2-3 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป


ปริมาณสุกรขุนมีไม่มาก ตัวไม่ใหญ่สอดคลองกับสภาพตลาดที่กระทบจากโควิดขณะนี้ เมื่อโควิด 19 ทรงตัวแล้ว สุกรจะขาดแคลนทันที...ดังนั้น เห็นควรยืนราคาตามที่แต่ละภาคประกาศต่อไป

 

ภาคตะวันตก 68

ภาคตะวันออก 74-78

ภาคอีสาน 74-76

ภาคเหนือ 76

ภาคใต้ 73

 

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 2,400 +/- 68 บาท/กก.

Visitors: 385,683