ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 25/2564) วันพระที่ 17 มิถุนายน 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 25/2564)
วันพระที่ 17 มิถุนายน 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่
- 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ
- 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่สูงขึ้น จากวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักทั้งข้าวโพด และกากถั่วเหลืองสูงต่อเนื่อง

ศบค.เริ่มผ่อนคลาย ทำให้ความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรเริ่มดีขึ้น ประกอบกับผลผลิตสุกรขุนออกสู่ตลาดมีน้อยลง โดยแนวโน้มดีขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะเริ่มใช้ 1 กรกฎาคมนี้

ราคาสุกรขุนปรับตัวสูงขึ้นในทุกภูมิภาค

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด และขอให้ทุกกระบวนการต่อเนื่องเข้มงวดให้ปลอดเชื้อ COVID-19 ก่อนถึงผู้บริโภค เช่นกัน

ภาคตะวันตก 76
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 78-80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 75-77

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 2,600+/- 72 บาท/กก

Visitors: 385,683