ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2564) วันพระที่ 4 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2564)
วันพระที่ 4 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาทกรณีผลิตลูกสุกรเอง

ตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกชัดเจน มาตรการป้องกันโควิดกระทบกลุ่มธุรกิจอาหาร กระทบความต้องการเนื้อสุกร ในขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงในระดับสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัวที่ราคาขอความร่วมมือ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 2,800+/- 80 บาท/กก

Visitors: 385,674