ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 18/2564) วันพระที่ 26 เมษายน 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 18/2564)
วันพระที่ 26 เมษายน 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาทกรณีผลิตลูกสุกรเอง

ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดน้อยตามการบริหารความเสี่ยงของฟาร์ม สอคคล้องความต้องการการบริโภคที่ลดลงจากสภาวะการระบาดระลอกล่าสุดของ COVID-19 ที่มีการกระจายตัวทั่วประเทศ ส่งผลราคาสุกรขุนทรงตัวต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มต้นทุนไตรมาส 2/2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อ จากต้นทุนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสูงขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 2,800+/- 80 บาท/กก

Visitors: 351,566