ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 16/2564) วันพระที่ 11 เมษายน 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 16/2564)

วันพระที่ 11 เมษายน 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาทกรณีผลิตลูกสุกรเอง

เทศกาลสงกรานต์เป็นปัจจัยบวกกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกร แม้มาตรการป้องกันโควิดจะลดกิจกรรมไปส่วนหนึ่งก็ตาม ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัวที่ราคาขอความร่วมมือ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

 

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 2,800+/- 80 บาท/กก

Visitors: 269,306