ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2564) วันพระที่ 13 มกราคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2564)
วันพระที่ 13 มกราคม 2564

การส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปต่างประเทศสดใสต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการภายในคาดว่าจะสูงจนถึงตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์ ราคาสุกรขุนในประเทศทรงตัวที่เพดานราคาที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงให้ขายสุกรขุนสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคหลังโควิค-19 ระลอกใหม่กระจายตัวในหลายพื้นที่

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 2,700 +/- 80 บาท/กก

Visitors: 385,680