ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 29 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 53/2563)
วันพระที่ 29 ธันวาคม 2563

Demand และราคาส่งออก ขยับตัวสูงขึ้น ผลักดันราคาสุกรขุนในประเทศติดบวกทุกภูมิภาค

ในขณะที่ผลผลิตทุกพื้นที่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ภาคตะวันตก ปรับขึ้นจากฐานเดิม 4 บาทตามการขายจริงแต่ละท้องที่
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 2,500 + 72 บาท/กก.

Visitors: 269,304