ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 51/2563) วันพระที่ 14 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 51/2563)

วันพระที่ 14 ธันวาคม 2563


ปริมาณสุกรส่วนเกินหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ การซื้อขายจริงปรับฐานขึ้น 4 บาท การท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เป็นปัจจัยบวก

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 68

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 2,300 +64 บาท/กก.

Visitors: 370,292