ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 42/63) วันพระที่ 16 ตุลาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 42/63)
วันพระที่ 16 ตุลาคม 2563

การค้าสุกรขุนสัปดาห์นี้มียังคงมีเทศกาลกฐินทั่วไทยเป็นปัจจัยหนุน ส่วนสภาวะพายุและฝนเป็นอุปสรรคต่อการออกมาจับจ่ายและการบริโภคนอกบ้าน ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทั้งประเทศมีช่วงราคาที่กว้างมากขึ้น 78-80 บาทต่อกิโลกรัม เทศกาลกินเจ 17-25 ตุลาคมนี้จะกระทบการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติฝากให้ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยเข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในระดับฟาร์ม จุดขนถ่าย ยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และการเคลื่อนย้าย

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ฅภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 78-80

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัมวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563: 2,800 บวกลบ 80 บาท

Visitors: 385,693