ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 39/63) วันพระที่ 25 กันยายน 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 39/63)
วันพระที่ 25 กันยายน 2563

ราคาส่งออกปรับตัวขึ้น ในขณะที่ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังตรึงราคาเพื่อประชาชนที่ 79-80 บาทต่อกิโลกรัมในทุกภูมิภาค ห้างค้าปลีกค้าส่งยังคงมีราคาจำหน่ายเนื้อสุกรตามนโยบายกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทย ยังคงรอดพ้นวิกฤติ ASF มาได้ ในขณะที่สถานการณ์โรค ASF ในประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรการ์ดอย่าตก เพิ่มระบบ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวด

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563: 2,800 บวกลบ 80 บาท

Visitors: 385,687