ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/63) วันพระที่ 12 สิงหาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/63)
วันพระที่ 12 สิงหาคม 2563

ผ่านมา 3 สัปดาห์ ราคาสุกรขุนทรงตัว ทุกห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือต่อเนื่อง การควบคุมทั้งราคาสุกรขุนและเนื้อสุกรเป็นไปได้ดี ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสุกรเนื้อแดงสะโพกหัวไหล่ไม่เกินกิโลกรัม 150 บาท สันนอกไม่เกินกิโลกรัมละ 160 บาท ในขณะที่กิจกรรมขายหมูถูกต่อเนื่องโดยเกษตรกรทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้สถานะการณ์หมูราคาสูงผ่อนคลายมากขึ้น


ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563: 2,800 บวก/ลบ 80

Visitors: 370,295