สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 13 มิถุนายน 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม(สัปดาห์ที่ 24/63)
วันพระที่ 13 มิถุนายน 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)
- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม

สภาวะการค้าสุกรขุนมีชีวิต ตลาดยังคงแข็งตัวต่อเนื่อง มีปรับขึ้นบางพื้นที่

โดยการผ่อนคลายมาตรการเฟส 4 ของ ศบค.ที่จะเริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นปัจจัยบวกเพิ่ม จากการผ่อนคลายกลุ่มร้านอาหารจะเร่งความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น

ราคาสุกรขุนมีชีวิตสำหรับการส่งออกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเช่นกัน

ภาคตะวันตก 70-71
ภาคตะวันออก 76
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563: 2,300 บวก/ลบ 72

Visitors: 413,127