ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุน ราคาอ่อนตัวลงหลังผ่านเทศกาลตรุษจีน การระบาดของ Corona Virus สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นโรคติดต่อในคน จะกระทบการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนโดยตรงซึ่งจะเป็นปัจจัยลบใหม่ โดยจะมีการค้าสุกรขุนแนวชายแดนเป็นตัวปรับ Supply ของตลาด 

ภาคตะวันตก 77
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 77

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 81 บาท

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 : 2,700 บวกลบ 78 บาทต่อกิโลกรัม

Visitors: 269,309