ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 9 มกราคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 9 มกราคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายราคาสุกรยังคงบวกต่อเนื่อง แต่ราคายังคงต่ำกว่าราคาสุกรขุนภูมิภาคในช่วง 88-110 บาท สำหรับกัมพูชาและเวียดนาม โดย "กองทุนลดความเสี่ยงป้องกัน ASF" รอบ 2 ผู้เลี้ยงสุกรสมทบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 77
ภาคตะวันออก 79
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 81
ภาคใต้ 75-78

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 81 บาท

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 6 มกราคม 2562: 2,500 บวกลบ 74 บาทต่อกิโลกรัม

Visitors: 385,693