สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 26 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 26 พฤษภาคม 2562

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุน ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง

โดยกรมปศุสัตว์เริ่มแผนบริหารจัดการการเลี้ยงทั้ง 6 ภูมิภาค มีการประชุมระดมความคิดครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการลงพื้นที่ภาคใต้ต่อไปที่ เขต 8 เขต 9 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะสรุปให้คณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดการต่อไป 

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562: 2,200 บวก/ลบ 74

 

 

Visitors: 269,311