สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 11 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 11 พฤษภาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุน ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค โดยความต้องการการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรมปศุสัตว์กำลังผลักดันแผนบริหารจัดการการเลี้ยงทั้ง 6 ภูมิภาค ให้เกิดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจมากขึ้น กับผู้เลี้ยงทุกขนาด

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562: 2,100 บวก/ลบ 72

Visitors: 385,676