สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นปัจจัยบวก ถึงแม้ความต้องบริโภคยังคงมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงตระหนักถึงค่าครองชีพโดยรวม จึงพยายามรักษาระดับราคาไม่ให้สูงจนกระทบเศรษฐกิจโดยรวม

ภาคตะวันตก 71
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75-77

ลูกสุกรจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562: 2,100 บวก/ลบ 70

 

 
Visitors: 385,693