สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 30 ธันวาคม 2561

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

วันพระที่ 30 ธันวาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์สุกรในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังอยู่ในแดนบวก กับปัจจัยความต้องการบริโภค

ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 69
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 67-69

ลูกสุกรจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561: 1800 บวก/ลบ 64

Visitors: 115,445