ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยบวกหลักช่วงนี้ยังคงเป็นเทศกาลงานบุญกฐินทั่วไทย โดยมีฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเสริมซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่สร้างปัจจัยบวกเพิ่มยิ่งขึ้น ผลผลิตจากหลายฟาร์มและโรงเชือดมาตรฐานหลายแห่งยังคงไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อของตลาด

ภาคตะวันตก 65
ภาคตะวันออก 66-67
ภาคอีสาน 65
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 62

Visitors: 269,306