ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 9 ตุลาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 9 ตุลาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

เทศกาลกินเจเริ่มแล้วตั้งแต่ 9 ถึง 17 ตุลาคม เทศกาลบุญแซนโฎนตา หรือ สารทเขมร สร้างปัจจัยบวกในพื้นที่อีสาน ในจังหวัดหลักๆ เช่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ การปิดภาคเรียนไม่กระทบด้านลบ ราคาทุกภูมิภาคจึงยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 61
ภาคตะวันออก 65-66
ภาคอีสาน 61-63
ภาคเหนือ 66
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 60

Visitors: 269,308