ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันพระที่ 9 กันยายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันพระที่ 9 กันยายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพ่ิมขึ้น)

ความพยายามแก้ไขปัญหาราคาสุกรขุนยังคงมีต่อเนื่องเพื่อผู้เลี้ยงทุกระดับให้ก้าวข้ามต้นทุนอย่างมีเสถียรภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สภาวะการค้าสุกรขุนอยู่ในลักษณะที่มีฐานราคามั่นคงต่อเนื่อง  ทั้งนี้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตีระบุถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่เกิดในประเทศจีนว่าด้านหนึ่งถือเป็นโอกาสดีที่มีกับตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องเข้มงวดกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างถึงที่สุด โดยวันที่ 18 กันยายน 2561 กรมปศุสัตว์และสมาคมฯ จะร่วมกันให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

ภาคตะวันตก 65      ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท
ภาคตะวันออก 69    ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท
ภาคอีสาน 68          ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 108 บาท จำหน่ายปลีก 134-138 บาท
ภาคเหนือ 69          ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท
ภาคใต้ 67-68         ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 107-108 บาท จำหน่ายปลีก 132-138 บาท


ลูกสุกรจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561: 1800 บวก/ลบ 63

Visitors: 115,445