ราคาสุกรพระที่ 26 สิงหาคม 2561

ราคาสุกรพระที่ 26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ภาพรวมหลายพื้นที่สุกรขุนออกสู่ตลาดยังคงลดลงทั้งน้ำหนักและปริมาณ ความต้องการส่งออกสุกรขุนจากประเทศรอบบ้านส่งผลราคามีพื้นฐานมั่นคงต่อเนื่อง


ภาคตะวันตก 64-65    ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 102-104 บาท จำหน่ายปลีก 126-132 บาท
ภาคตะวันออก 69       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท
ภาคอีสาน 68             ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 108 บาท จำหน่ายปลีก 134-138 บาท
ภาคเหนือ 69             ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท
ภาคใต้ 69-70            ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110-112 บาท จำหน่ายปลีก 136-142 บาท

ลูกสุกรจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561: 1800 บวก/ลบ 65

Visitors: 115,445