ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 11 สิงหาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 11 สิงหาคม 2561

ทิศทางตลาดเชิงปริมาณชัดเจนด้านปริมาณสุกรขุนที่ออกตลาดน้อยลงทั้งน้ำหนักและจำนวน แต่การขยับตัวขึ้นของราคายังคงถูกแรงกดดันจากกลุ่มค้าปลีกที่มีอำนาจเหนือตลาด ทั้งๆ ที่สถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศดีขึ้นจากปัจจัยดังนี้

1) สามารถส่งออกได้มากขึ้น
2) น้ำหนักสุกรลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 100-105 กิโลกรัม
3) ความร่วมมือของภาคบริษัทและผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศในการปรับฐานราคาขึ้น

ตะวันตก 62-63    ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99-100 บาท จำหน่ายปลีก 122-128 บาท
ตะวันออก 67       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 107 บาท จำหน่ายปลีก 132-136 บาท
อีสาน 66            ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท
เหนือ 66             ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท
ใต้ 64-65            ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 102-104 บาท จำหน่ายปลีก 126-132 บาท

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : 1,700 บวกลบ 60

Visitors: 115,445