ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 กรกฎาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 27 กรกฎาคม 2561

ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดน้อยลงอย่างชัดเจน ปลายสัปดาห์พ่อค้าให้ราคาขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันตก ปรากฏการณ์นี้สะท้อน Upward trend ชัดเจน หลังฝ่ายซื้อพยายามอ้างปริมาณส่วนเกินเพื่อกดดันราคาหน้าฟาร์มมาตลอด สัปดาห์หน้าตลาดมีแนวโน้มขยับตัว กรมปศุสัตว์กำชับนายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทยให้ 3 ห้างค้าปลีกโดยเฉพาะแมคโครดูแลการตั้งราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรให้สะท้อนต้นทุนและสภาวะตลาดหลังยังเพิกเฉยมาตรการขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 กับ กลุ่มฟาร์มครบวงจรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาทั้งระบบ และติดตามการแก้ปัญหากดราคาจากกลุ่มที่มีอำนาจเหนือตลาด

ตะวันตก 60    ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 96 บาท จำหน่ายปลีก 118-122 บาท
ตะวันออก 66  ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท
อีสาน 62       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99 บาท จำหน่ายปลีก 122-126 บาท
เหนือ 65        ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท
ใต้ 62-63       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99 บาท จำหน่ายปลีก 122-126 บาท

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 385,678