ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 14 พฤษภาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 14 พฤษภาคม 2561

ปรับฐานราคาตามการซื้อขายจริง จากการสำรวจขนาดสุกรขุนที่ออกตลาดยังมีน้ำหนักไม่เต็ม 100 กิโลกรัม สะท้อน Supply ที่ยังน้อยกว่า Demand โดยตลาดส่งออกประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์เตรียมเชิญทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรมาหารือ เพื่อให้เอื้อประโยชน์กันอย่างเหมาะสม โดยเบื้องต้นได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้มีการส่งออกไป ฮ่องกง ญี่ปุ่น ในบางพื้นที่ และศึกษาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อส่งออกเนื้อหมูไปประเทศอื่นๆ เช่น จีน  

ตะวันตก 60-62
ตะวันออก 63-65
อีสาน 62
เหนือ 65
ใต้ 66

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 21 พฤษถาคม 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 130,600