ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 16 มีนาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 16 มีนาคม 2561

ราคาประกาศสุกรขุนทุกพื้นที่ปรับขึ้น 4 บาท หลังมีหลายปัจจัยบวก ทั้ง Supply ผลผลิตสุกรขุนลด ผู้เลี้ยงทุกพื้นเข้มแข็งและมีเอกภาพในการกำหนดราคาที่มีความยุติธรรมต่อตัวเองมากขึ้น ทำให้ราคามี Trend ชัดเจน ในขณะที่การเข้ามาร่วมตัดวงจรการผลิตของผู้เลี้ยงรายใหญ่ในทุกภูมิภาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ตะวันตก 47-49
ตะวันออก 53
อีสาน 52
เหนือ 52
ใต้ 55

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : 1,400 บวกลบ 47

Visitors: 385,680