ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 1 มีนาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 1 มีนาคม 2561

ราคาสุกรขุนเริ่มทรงตัว น.สพ.นพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ว่าเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลงของ Supply สุกรขุนที่ออกตลาดในพื้นที่หลักๆ จากน้ำหนักสุกรขุนที่ออกจำหน่ายเริ่มมีน้ำหนักเฉลี่ยลดลง แต่จากการขาดทุนสะสมของเกษตรกรส่งผลสภาพคล่องที่กดดันอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ทำให้ตลาดยังเป็นของพ่อค้าคนกลาง 

จากการประชุมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงพาณิชย์รับจะทบทวนข้อเสนอของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอีกครั้งกรณีจะนำมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาใช้กำหนดราคารับซื้อสุกรขุนขั้นต่ำในช่วงวิกฤต หลังกรมปศุสัตว์ และนายกสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ร่วมผลักดัน

โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เตรียมรื้อโครงสร้างต้นทุนแต่ละช่วงจากฟาร์ม การเชือดการชำแหละ มาร์จิ้นผู้ค้าส่ง จนถึงโครงสร้างราคาปลีกชิ้นส่วนสุกร เพื่อความเป็นธรรมตั้งแต่ผู้เลี้ยงสุกร โรงชำแหละ ผู้ค้า และบริโภค ที่กำลังสร้างปัญหาอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

ตะวันตก_งดประกาศราคา
ตะวันออก 47
อีสาน 47
เหนือ 52
ใต้ 48

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2561 : 1,200 บวกลบ 43

Visitors: 269,306