ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 24 มกราคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 24 มกราคม 2561

ถึงแม้มาตรการจากทางราชการยังไม่เริ่มมีผล แต่ความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรในการเร่งผลักดันปริมาณส่วนเกินของผลผลิตสุกร โดยเฉพาะการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกพิเศษทั่วไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกในจังหวัดราชบุรี ภาคอื่นๆ และการจำหน่ายปลีกตามห้างค้าปลีก แมคโคร โลตัส บิกซี ส่งผลดีต่อราคาให้ปรับตัวแข็งขึ้นในทุกภูมิภาค

ตะวันตก 46-47 หรือปรับขึ้น 2 จากฐานเดิม
ตะวันออก 50
อีสาน 49
เหนือ 54
ใต้ 52

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : 1,300 บวกลบ 43

Visitors: 115,445