ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 16 มกราคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 16 มกราคม 2561

ความพยายามผลักดันราคาโดยการลดปริมาณการผลิตส่งผลให้ราคาเริ่มแข็งขึ้น บางพื้นที่เริ่มปรับราคาซื้อขายขึ้น แนวโน้มจะขยับต่อเนื่องจนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 

ตะวันตก 44 (ปรับฐานขึ้น 4 บาทจากราคาขายจริง)
ตะวันออก 50
อีสาน 47
เหนือ 54
ใต้ 49

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : 1,200 บวกลบ 40

Visitors: 115,445