สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute) แห่งไต้หวัน จับมือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute) แห่งไต้หวัน จับมือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ประกอบการระบบไบโอแก๊ส รูปแบบลงทุนต่ำ ผลลัพธ์สูง สำหรับฟาร์มสุกรขนาดกลาง

20 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ – 2 นักวิจัยไต้หวันพบสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการระบบไบโอแก๊สสำหรับฟาร์มขนาดกลางที่มีพื้นที่จำกัด

          โดยจะเชิญเฉพาะผู้ประกอบการผู้ให้บริการระบบไบโอแก๊สมารับฟังการนำเสนอระบบครั้งแรกในช่วง 16 หรือ 17 กันยายนนี้ โดยสถานที่จะกำหนดขึ้นภายหลัง

          โดยจะมีการจัดสัมมนาระดับผู้ประกอบการและฟาร์มสุกรครั้งที่ 2  ประมาณ 50 ที่นั่ง ช่วง 15-18 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาสัมมนาครึ่งวัน จะสรุปวันที่แน่นอนอีกครั้ง

          ผู้ประกอบการด้านไบโอแก๊ส..สนใจติดต่อเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่คุณสมพร กมลพรสิน โทร.081-626-1971 หรือ 085-911-8812

Visitors: 401,257