Kemin ให้การสนับสนุนสัมมนาวิชาการต่อเนื่องกับการเฝ้าระวัง ASF ทั้งไทยและเวียดนาม หลังการระบาดใกล้เข้ามาเหลือเพียง 200 กิโลเมตรจากจีนตอนใต้

Kemin ให้การสนับสนุนสัมมนาวิชาการต่อเนื่องกับการเฝ้าระวัง ASF ทั้งไทยและเวียดนาม หลังการระบาดใกล้เข้ามาเหลือเพียง 200 กิโลเมตรจากจีนตอนใต้

12 พฤศจิกายน 2561 – โรงแรมอนันตราสยาม ราชดำริ กรุงเทพฯ – เคมินจัดสัมมนาวิชาการแนะนำระบบกำแพงความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์มหลังผู้เลี้ยงในประเทศไทยและเวียดนามเริ่มมีความกังวลมากขึ้น

นับจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ประเทศจีนขยับขึ้นไปถึง 60 การระบาด ใน 41 เมือง 15 มณฑลและ 2 เขตปกครองพิเศษ โดยได้มีการกระจายตัวมายังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแล้ว ทำให้ระยะห่างจากชายแดนประเทศเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างกันแค่เพียง 200 กิโลเมตรเท่านั้น

Mr.Tan hai Meng, ประธาน Kemin Industries (Asia) Pte Limited ได้กล่าวว่าการประกอบธุรกิจของเคมินจะยึดหลักรับผิดชอบกับสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เราจะร่วมทำงานกับลูกค้าของเราโดยให้การดูแลใน 3 กลุ่มหลัก

  1. การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมสถานประกอบการ
  2. อาหารสัตว์ที่มีคุณประโยชน์
  3. สุขภาพลำไส้ของสัตว์

ในขณะที่เคมินและหลายๆ องค์กรยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ASF ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ยังไม่มีเหมือนกันทั่วโลก แต่เคมินมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากด้านการแก้ปัญหาโภชนาการสัตว์ซึ่งสามารถปกป้องอุตสาหกรรมได้เช่นกัน ในระหว่างการสัมมนาท่านวิทยากรก็ได้กล่าวถึงสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ที่สามารถกำจัดไวรัส ASF ได้ เคมินมีผลิตภัณฑ์กลุ่มไบโอไซด์ที่ต่อต้านไวรัสกลุ่มนี้ได้ โดยยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มภูมิต้านทานให้สุกร เสริมสุขภาพลำไส้ของสุกร ซึ่งจะสร้างองค์รวมของภูมิต้านทานที่จะต้านการโจมตีของไวรัสได้

การสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถคลายความกังวลของลูกค้าลงได้ เขาต้องการทราบถึงแนวทางปฏิบัติ มาตรการป้องกันต่างๆ ที่ปฏิบัติกันในยุโรป เขาเริ่มกำลังกังวลกันมากขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงของการเข้ามาจากด้านประเทศตอนเหนือที่ยังคงเป็นกันชนระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ทำให้เคมินต้องเชิญวิทยากรจากนานาประเทศที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ผู้เลี้ยงสุกรจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเคมินได้เชิญเกษตรกรในวงกว้างเพื่อการให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาสุขภาพสุกร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรโลก

ปัจจุบันระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมีความสำคัญที่สุดต่อสถานการณ์นี้ การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อที่ได้ผลจะสร้างความมั่นใจจากการติดเชื้อจากการถ่ายทอดและติดต่อกันโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสต่อๆ กัน ในลักษณะใดก็ตาม เนื่องจากทั้งอุตสาหกรรมยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส ASF โดยสิ่งที่น่ากลัวนอกจากการระบาดแล้ว มาตรการควบคุมการระบาดที่จะบังคับใช้กับฟาร์มและพื้นที่ที่มีการระบาดและหลังการระบาดจะมีความน่ากลัวว่าถึงกับต้องเปลี่ยนอาชีพกันไปเลย

การสัมมนาครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในวันพรุ่งนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ในหัวข้อเดิมคือ “Kemin 3D Approach to African Swine Fever Preparedness 2018”

 

(รายละเอียดการนำเสนอของแต่ละวิทยากร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะนำเสนออย่างละเอียดต่อไป)

บริษัท เคมิน อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร 02-938-1406-8 โทรสาร 02-938-1445

 

 

Visitors: 352,128