Live Pig Price 08 12 2022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2565)
วันพระที่ 8 ธันวาคม 2565

ระหว่างสัปดาห์มีรายงานการเกิดโรค ASF ในสุกร ระบาดในพื้นที่ตอนเหนือ ขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสูงสุด

จากข่าวการพบแหล่งผลิตเนื้อสุกรแช่ฟอร์มาลิน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแนะวิธีสังเกตเนื้อหมูที่แช่ฟอร์มาลิน ให้ดูลักษณะเนื้อนั้นๆ บางส่วนอาจมีสภาพเปื่อยยุ่ย บางส่วนอาจดูสดใหม่อยู่ และดูมีสีสดผิดปกติ การพิสูจน์กลิ่นอาจมีกลิ่นฉุนลักษณะแสบจมูก
อันตรายจากการบริโภคอาจคลื่นไส้อาเจียน จากการระคายเคืองทางเดินอาหาร สามารถทำให้เลือดออกในทางเดินอาหาร อาเจียนและถ่ายเป็นเลือด

ภาคตะวันตก 96
ภาคตะวันออก 100-102
ภาคอีสาน 102
ภาคเหนือ 102
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100

Visitors: 385,679