Live Pig Price 02012022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 1/2565)
วันพระที่ 2 มกราคม 2565

ปัจจัยความไม่เพียงพอของผลผลิต ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับต่อ ในขณะที่หลายฝ่ายยังรอการประชุมร่วมเพื่อประเมินความเพียงพอของผลผลิตสุกรในอนาคตที่เป็นข้อกังวลกว่าการปรับขึ้นของราคาสุกรหน้าฟาร์ม  รวมถึงการยับยั้งการระบาดที่ยังไม่หยุด และการหาทางฟื้นฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่การประเมินทั้งระบบลดลงจาก 200,000 ราย เหลือเพียง 80,000 รายในปัจจุปัน  

หนี้สินเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นปัญหาใหญ่ ที่ขอให้บรรจุหนี้สินเกษตรกร สำหรับการเร่งแก้ปัญหา ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ "ปี 2565 ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน" ให้สำเร็จ 

 

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 105
ภาคอีสาน 106
ภาคเหนือ 106-108
ภาคใต้ 105

 

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : 3,500 บวก/ลบ 98 บาท/กิโลกรัม

Visitors: 385,666