ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 24/2564) วันพระที่ 9 มิถุนายน 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 24/2564)
วันพระที่ 9 มิถุนายน 2564

ราคาสุกรขุนเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตสุกรออกตลาดน้อยลง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตก
วาระแห่งชาติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กำลังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้พลเมืองของประเทศ ทิศทางการขยับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยบวกให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรสูงขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 72-73
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 76-78
ภาคเหนือ 73-76
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 2,400+/- 68 บาท/กก

Visitors: 351,563