“หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ On Demand เรื่องการเลี้ยงสุกร ภาคภาษาอังกฤษ”

“หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ On Demand เรื่องการเลี้ยงสุกร ภาคภาษาอังกฤษ”

เนื่องด้วย โปรเกรสอัส จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ On Demand เรื่องการเลี้ยงสุกร ภาคภาษาอังกฤษ

โดยกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.agrischools.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ทันสถานการณ์ทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการอาหาร การจัดการฟาร์ม และการเลี้ยงสุกร โดยแบ่งออกเป็น 3 modules ดังนี้

Module 1. สุขภาพสุกร
Module 2. โภชนาการอาหารสุกร
Module 3. การจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสุกร

Module 1 สุขภาพสุกร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคสุกร
ประกอบด้วย 4 ชุดบทเรียน แต่ละชุดบทเรียนมี 5 – 8 หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อใช้ระยะเวลา 30 นาที รวมทั้งหมด 23 ชุด
พร้อมแบบทดสอบหลังจบการบรรยาย การลงทะเบียน 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 3 เดือนนับจากวันลงทะเบียน (หลักสูตรจะปิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ผู้อบรมสามารถเลือกคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน หรือ แบบไม่มีคำบรรยาย ได้
ในแต่ละ Module มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 450 USD ต่อท่าน
โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.agrischools.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประกอบด้วยสิทธิ์เข้าอบรม Module 1 ระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันลงทะเบียน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายภาคภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรภายหลังอบรมครบ 4 ชุดบทเรียน

โดยโปรเกรสอัสมีความยินดีมอบส่วนลด 50 USD ต่อท่าน แก่สมาชิกผู้เลี้ยงสุกรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี เต็มรังษี ที่เบอร์ติดต่อ 09 2445 7594 หรืออีเมล thapanee@progressus.asia

Thapanee Temrangsri
Business Development Manager, Asia

Visitors: 406,695