ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 35/63) วันพระที่ 26 สิงหาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 35/63)
วันพระที่ 26 สิงหาคม 2563

ราคาสุกรขุนทรงตัวต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ปริมาณสุกรขุนส่งออกกับปริมาณรองรับการบริโภคภายในประเทศมีการจัดการความสมดุลด้วยดี ทุกห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือต่อเนื่อง การควบคุมทั้งราคาสุกรขุนและเนื้อสุกรเป็นไปได้ดี ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสุกรเนื้อแดงสะโพกหัวไหล่ไม่เกินกิโลกรัม 150 บาท สันนอกไม่เกินกิโลกรัมละ 160 บาท

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรมีการขายเนื้อสุกรราคาประหยัดต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงวิกฤต COVID-19

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563: 2,800 บวก/ลบ 80

 

Visitors: 385,693