กรมการค้าภายในเคาะหมู 80/150 กำชับ 2-3 สัปดาห์ ต้องคุมให้ได้

กรมการค้าภายในเคาะหมู 80/150 กำชับ 2-3 สัปดาห์ ต้องคุมให้ได้

20 กรกฎาคม 2563 กรมการค้าภายใน - อธิบดีกรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือผู้เลี้ยง ห้างค้าปลีกคุมหมูเป็นไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ขายปลีกเนื้อแดงไม่เกิน 150 บาท ติดตามผลอีก 2-3 สัปดาห์ ถ้าคุมไม่ได้พร้อมใช้มาตรการเข้มขึ้น เริ่มต้นสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เชิญสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ฟาร์มสุกรครบวงจร และ 8 ห้างค้าปลีกชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาหมูที่เป็นกระแสในการเพิ่มค่าครองชีพในขณะนี้

โดยขอให้ผู้เลี้ยงสุกรไม่ให้ขายสุกรหน้าฟาร์มเกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม และขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขายส่วนสะโพก หัวไหล่ ไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 150 บาท สันนอกไม่เกิน 160 บาทต่อกิโลกรัม โดยไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ เช่น สามชั้น สันใน คอหมู โดยขอให้เริ่มต้นสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดย กรมการค้าภายในจะร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจำหน่ายเนื้อสุกรราคาประหยัดที่ 130 บาททั่วทุกภูมิภาคไปในเวลาเดียวกัน

นายอนุเดช เชี่ยวชาญวลิชกิจอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกับอธิบดีกรมการค้าภายในที่ให้กับผู้สื่อข่าวเสมอๆ คือ การเลี้ยงสุกรเป็นอุตสาหกรรมตั้งต้น เป็นกลางน้ำที่รองรับผลผลิตและพยุงราคาพืชอาหารสัตว์ต้นน้ำ ทั้งข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งนายอนุเดชให้ข้อมูลต่อ เสมือนว่าผู้เลี้ยงสุกรและปศุสัตว์เป็นผู้ประกันราคาพืชไร่ดังกล่าวทั้งจำนวน  

สำหรับห้างที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย MAKRO TESCO LOTUS BIG C THE MALL VILLA MARKET FOODLAND TOPs MaxValu โดยกลุ่มเขียงและตลาดสดกรมการค้าภายในก็จะเข้าไปกำกับดูแลในโครงสร้างราคาเดียวกัน คือ เนื้อแดงส่วนสะโพก หัวไหล่ ไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท สันนอกไม่เกินกิโลกรัมละ 160 บาท โดยส่วนอื่นๆ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

หลังจากนี้ถ้าหากยังไม่สามารถคุมราคาภายใน 2-3 สัปดาห์ได้ กรมการค้าภายในจะมีมาตรการคุมเข้มดังนี้

1. ขอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)เพื่อควบคุมราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม ควบคุมการจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรเนื้อแดงที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลเป็นภาคบังคับโดยกฎหมาย

2. ถ้ามาตรการของ กกร.ยังไม่ได้ผลจะเสนอให้มีมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกสุกรมีชีวิตไม่ให้เกินวันละ 5,000 ตัว หรืออาจจะมีการควบคุมการส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นการชั่วคราว

กรณีที่กรมการค้าภายในกำหนดให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาที่ 130 บาทเพื่อให้มีการยืนระยะและมีความต่อเนื่อง

โดยกรมการค้าภายในจะมีการประสานให้มีการจำหน่ายเนื้อสุกรให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดถ้าเป็นไปได้ซึ่งเป็นตามประสงค์ของท่าน รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

Visitors: 406,698