ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 6 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม(สัปดาห์ที่ 19/63)
วันพระที่ 6 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)
- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม

ราคาส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านปรับขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายการล็อคดาวน์การป้องกัน COVID-19 หนุนการจับจ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารมากขึ้น ทุกพื้นที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ภาคตะวันตก ปรับขึ้น 2 บาทจากฐานเดิม
ภาคตะวันออก 71-72
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 71
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563: 2,000 บวก/ลบ 64Visitors: 385,693