ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 31 กรกฎาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายทุกพื้นที่ทรงตัว โครงการกองทุน Incentive to ASF Report 45% จากภาคผู้เลี้ยงเพื่อสมทบกับ 75% (จากราคาตลาด)ของภาครัฐรวมเป็น 120% ได้รับความร่วมแรงร่วมใจสูงในทุกพื้นที่ที่เริ่มโครงการ

ภาคตะวันตก 64
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562: 1,800 บวก/ลบ 64

Visitors: 370,296