ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 9 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะฝนชุกในฤดูฝนกระทบความต้องการบริโภคเนื่องจากมีอาหารโปรตีนทางเลือกออกมามาก ส่งผลราคาซื้อขายย่อตัวลงในบางพื้นที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดประชุม War Room ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังในทุกจังหวัด ตามคู่มือ แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contigency Plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

ภาคตะวันตก 69
ภาคตะวันออก 71
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562: 2,100 บวก/ลบ 70

ดาวน์โหลด แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contigency Plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

 

Visitors: 319,926